Dell Latitude E5440

Xem chi tiết

7.800.000 đ
8.400.000 đ

Màn hình: 14.0″ HD

CPU: Intel® Core™ i5- 4200U (1,60Ghz)

RAM: 4GB DDR3 bus 1333Mhz

VGA: Intel HH Graphics 4400

HĐH: Windows® 7 64Bit

PIN: 6 Cells Li – ion, sử dụng >2 giờ

Sony PCG 71D14N

Xem chi tiết

6.800.000 đ
7.000.000 đ

Màn hình: 15.6 inch

CPU: Intel® Core™ i5-2540M (2.6 Ghz

RAM: DDR3 - 4GB

VGA: AMD Radeon HD 7400M

HĐH: Windows 7 64bit

PIN: 6 Cell , sử dụng trên 2 giờ

HP Elitebook 8560P

Xem chi tiết

7.800.000 đ
8.500.000 đ

Màn hình: 15.6 inch

CPU: Intel® Core™ i5-2640M (2.8 Ghz)

RAM: 4GB - DDR3

VGA: AMD Radeon HD 7400M

HĐH: Windows® 7 64Bit

PIN: 6 Cells, sử dụng trên 2 giờ

Trang 4/4