Bước 1: Mở phần mềm khôi phục dữ liệu này ra. Ở lần sử dụng đầu tiên, người dùng sẽ phải lựa chọn các loại file muốn phần mềm này tìm kiếm: Đồ họa, dữ liệu, email, audio, video hay các dữ liệu khác. Chọn xong click Next.

Chọn file cần tìm kiếm

Bước 2: Chọn nơi đã lưu dữ liệu mất. Ở đây, bạn có thể chọn các phân vùng đã chia trên ổ cứng, hoặc chọn khôi phục trên Desktop hoặc Thư viện. Chọn xong nhấn Scan.

Chọn nơi lưu dữ liệu

Bước 3: Chờ một lúc cho phần mềm này quét phân vùng đã chọn và tìm dữ liệu bị mất. Thời gian khôi phục nhanh hay chậm phụ thuộc vào lượng dữ liệu đã lưu trên phân vùng đó.

Quá trình scan

Bước 4: Khi quá trình Scan kết thúc, các bạn sẽ nhìn thấy các file đã mất của mình. Nếu vẫn chưa "ưng ý", các bạn có thể click Deep Scan (quét sâu hơn)

Dữ liệu đã xoá

Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách lấy lại dữ liệu đã xóa. Rất đơn giản nhưng hiệu quả nó mang lại thì lại cực kỳ ấn tượng.